Odměna

Tarifní a smluvní odměna

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované odborné právní služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze, časové náročnosti, akutnosti daného případu a dohodě s klientem, zejména pak:

  • na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif);
  • dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměna:
    • časová, která je určena počtem hodin, které advokát danému případu věnuje;
    • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní kauzy;
    • paušální (pevná částka) sjednávaná při dlouhodobější a rozsáhlejší spolupráci jako pravidelná neměnná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce.

Odměna za poskytování právních služeb v jazyce jiném, než českém, se navyšuje dle dohody s klientem.

V neposlední řadě je účtován poplatek za každou započatou půlhodinu promeškaného času (náhrada vzniklé škody), mezi což spadá například nedostavení se na sjednanou schůzku bez předchozí včasné omluvy (nejpozději 24 hodin předem) či návštěva nebo schůzka taková, jejíž účel nemůže být plněn či naplněn z důvodu nerespektování sjednané dohody s advokátem a/nebo advokátním koncipientem.

Není-li mezi klientem a advokátem sjednána cena smluvní, určuje se odměna za poskytnuté právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Při převzetí právního zastoupení naše klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na vyřešení věci.